Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК   Виж повече / Купи


Произведение: „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

Тема: ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ – ПОДБОР И ОСОБЕНОСТИ  Виж повече / Купи


Произведение: „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

Тема: РОЛЯТА НА ИСТОРИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РОДНАТА ИДЕНТИЧНОСТ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

Тема: БЪЛГАРИТЕ ОТКРИВАТ СЕБЕ СИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

Тема: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ В ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ  Виж повече / Купи


Произведение:БЪЛГАРСКА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Тема: ПЕРИОДИЗАЦИЯ, ОСОБЕНОСТИ, НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ    Виж повече / Купи


роизведение: БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Тема: НАЧАЛО НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА   Виж повече / Купи

 

Тема: ПЪРВИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИСАТЕЛ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА”

Тема: ИЗБОРЪТ НА СЪРЦЕТО – ИЗРАЗ НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА”

Тема: ВГРАЖДАНЕТО НА ГЕРГАНА – ЦЕНАТА НА НРАВСТВЕНИЯ ПОДВИГ  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА”

Тема: СБЛЪСЪКЪТ НА ГЕРГАНА С ВЕЗИРА – СБЛЪСЪК НА ДВЕ МОРАЛНИ ЦЕННОСТНИ СИСТЕМИ

Виж повече / Купи

 

Произведение: „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

Тема: ДЪРЗОСТ И КОНСЕРВАТИЗЪМ В СВЕТА НА СТАРИТЕ И МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ  Виж повече / Купи


Произведение: „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

Тема: СВЕТЪТ НА РОДНОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”

Тема: КОНФЛИКТЪТ „СТАРО – НОВО” В ЕДИН ПАТРИАРХАЛЕН СВЯТ   Виж повече / Купи


Тема: ТВОРЕЦ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи

 

Произведение:„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Тема: КАК БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО РАЗБИРАТ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА  Виж повече / Купи


Произведение:„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Тема: КОНТРАСТЪТ МЕЖДУ НОВАТОРСКИТЕ ПОЗИЦИИ И АНАХРОНИЧНИТЕ ОБИЧАИ  Виж повече / Купи


Произведение:„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Тема: КОМИЧНОТО В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ВРЕМЕТО И НРАВИТЕ  Виж повече / Купи


Произведение:„КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Тема: ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖЕНАТА И МЯСТОТО Й В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ОБЩЕСТВО

Виж повече / Купи

 

Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: ЛЮБОВТА – ПРИВИДНОСТ И ПРИТВОРСТВО  Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: МОТИВЪТ ЗА РАЗДВОЕНИЕТО И ДВОЙСТВЕНОСТТА В ТРАГЕДИЯТА  Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: „О, СЛАБОСТ, ТВОЙТО ИМЕ Е ЖЕНА!”  Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: РАЖДАНЕТО НА ТРАГЕДИЯТА ОТ ДУХА НА ВРЕМЕТО   Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: ЧОВЕКЪТ, СВЕТЪТ И ИЗКУСТВОТО   Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: МОТИВЪТ ЗА ДОМА И ПЪТЯ   Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: НЕНАДМИНАТИЯТ ДРАМАТУРГ И АНГЛИЙСКИЯТ РЕНЕСАНС  Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: ОБРАЗЪТ НА ХАМЛЕТ  Виж повече / Купи


Произведение:„ХАМЛЕТ”

Тема: ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА ХАМЛЕТ В ПРОЕКЦИЯТА НА РЕНЕСАНСОВИЯ КУЛТ КЪМ ЧОВЕКА

Виж повече / Купи

Произведение: „ДЯДО ГОРИО”

Тема: КОНФЛИКТ НА ЦЕННОСТИ, СТРАСТИ И АМБИЦИИ  Виж повече / Купи


Произведение: „ДЯДО ГОРИО”

Тема: ОБРЕЧЕНОСТТА НА БАЩИНАТА ЛЮБОВ В СВЕТА НА ПОКВАРАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ДЯДО ГОРИО”

Тема: ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО В РОМАНА  Виж повече / Купи


Произведение: „ДЯДО ГОРИО”

Тема: ПЪТЯТ НА БАЛЗАК КЪМ УСПЕХА   Виж повече / Купи


Произведение: „ЧОВЕШКА КОМЕДИЯ”

Тема: КРИТИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ  Виж повече / Купи


Тема: СОЦИАЛНИЯТ РЕАЛИЗЪМ В ЛИТЕРАТУРАТА  Виж повече / Купи

Произведение: РОМАНТИЗЪМ

Тема: НОВАТА ФИЛОСОФСКО-ЕСТЕТИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: ЕКЗОТИЧНИЯТ ОБРАЗ НА „ДРУГИЯ”   Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: ДЪЛГИЯТ ПЪТ ДО ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО И НАКАЗАНИЕТО, ВЪЗМЕЗДИЕТО И ПРОШКАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: СЮЖЕТ, КОМПОЗИЦИЯ, ХРОНОТОП   Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: ОТМЪЩЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДИЕ В ДУХА НА РОМАНТИЗМА   Виж повече / Купи


Произведение: „ГРАФ МОНТЕ КРИСТО”

Тема: РОМАНТИЧНАТА МЕЧТА   Виж повече / Купи

 

Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: КЛАСИЧЕСКИЯТ ОБРАЗ НА ЛИЦЕМЕРА И ИЗМАМНИКА  Виж повече / Купи


Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛЕКОВЕРНИТЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: СМЕХЪТ НА МОЛИЕР НАД ЧОВЕШКИТЕ СЛАБОСТИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: НЕРАЗРИВНАТА ВРЪЗКА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО С ЛЕКОВЕРИЕТО   Виж повече / Купи


Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: РОЛЯТА НА ЖЕНАТА ЗА ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА ИЗМАМНИКА   Виж повече / Купи


Произведение: „ТАРТЮФ”

Тема: СМЕШНОТО И СТРАШНОТО В КОМЕДИЯТА И В ЖИВОТА  Виж повече / Купи


Тема: МОЛИЕР – „КРАЛЯТ НА ФРЕНСКАТА КОМЕДИЯ”  Виж повече / Купи


Тема: КЛАСИЦИЗЪМ – СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ  Виж повече / Купи

 

Произведение: „РОБИНЗОН КРУЗО”

Тема: ЕПОХАТА НА АНГЛИЙСКОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ   Виж повече / Купи


Произведение: „РОБИНЗОН КРУЗО”

Тема: ОБРАЗЪТ НА РОБИНЗОН И ФИЛОСОФИЯТА НА ИНДИВИДУАЛИЗМА  Виж повече / Купи


Произведение: „РОБИНЗОН КРУЗО”

Тема: ДВУБОЯТ НА ЧОВЕКА МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И ПРИРОДАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „РОБИНЗОН КРУЗО”

Тема: ОСТРОВЪТ НА РОБИНЗОН – ПРАСВЕЩЕНСКИ РАЗКАЗ ЗА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Виж повече / Купи


Произведение: ЛИТЕРАТУРАТА НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО

Тема: ШКОЛА ПО НРАВСТВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ  Виж повече / Купи

 

 

Произведение: „БЕЛ АМИ”

Тема: ОТ ЖОРЖ ДЮРОА ДО ДЮ РОА ДЬО КАНТЕЛ  Виж повече / Купи


Произведение: БЕЛ АМИ”

Тема: ЗНАЦИ ПО ПЪТЯ НА ИЗМАМНИКА КАРИЕРИСТ  Виж повече / Купи


Произведение: БЕЛ АМИ”

Тема: ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА  Виж повече / Купи


Произведение: „БЕЛ АМИ”

Тема: СОЦИАЛЕН ВЪЗХОД И НРАВСТВЕНО ПАДЕНИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „БЕЛ АМИ”

Тема: СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ, ХРОНОТОП   Виж повече / Купи


Произведение: „БЕЛ АМИ”

Тема: ЛЮБОВТА – „СДЕЛКА” С ПРОДАЖНИЯ МОРАЛ НА ОБЩЕСТВОТО   Виж повече / Купи


Произведение: „БЕЛ АМИ”

Тема: РОМАН ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА   Виж повече / Купи


 

Произведение: „ШИНЕЛ”

Тема: „МАЛКИЯТ ЧОВЕК” В СОЦИАЛНАТА ЙЕРАРХИЯ НА ВРЕМЕТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ШИНЕЛ”

Тема: СМЕХЪТ И СЪЛЗИТЕ НА ГОГОЛ  Виж повече / Купи


Произведение: „ШИНЕЛ”

Тема: „ПЕТЕРБУРГСКИ ПОВЕСТИ”   Виж повече / Купи


Произведение: „ШИНЕЛ”

Тема: РОДОНАЧАЛНИК НА НАТУРАЛНАТА ШКОЛА В РУСИЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „ШИНЕЛ”

Тема: НЕЩАСТНАТА УЧАСТ НА „МАЛКИЯ ЧОВЕК”  Виж повече / Купи

 

Произведение: ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”

Тема: ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ИЗРАЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ РУСКИ ХАРАКТЕР  Виж повече / Купи


Произведение: ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”

Тема: КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ЧОВЕК И ВРЕМЕ  Виж повече / Купи


Произведение: ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”

Тема: „ПРОСТОРЪТ НА СВОБОДНИЯ РОМАН”- ТЕМИ, ИДЕИ, ПРОЗРЕНИЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „И ДЪЛГО ЩЕ СЪМ ЖИВ НА ХОРАТА В СЪРЦАТА”

Тема: ТЕМИ, ИДЕИ, ПРОЗРЕНИЯ  Виж повече / Купи


Произведение: ЛИРИКА

Тема: СВОБОДАТА И ЛЮБОВТА КАТО ПОЕТИЧЕСКИ ОТКРОВЕНИЯ  Виж повече / Купи


Произведение: „НА А. П. КЕРН”

Тема: ЛЮБОВНА ЛИРИКА  Виж повече / Купи


Произведение:  „ПАМЕТНИК”; „НА А. П. КЕРН”

Тема: БЕЗСМЪРТИЕТО НА ПОЕТИЧЕСКОТО СЛОВО И НА ЛЮБОВТА   Виж повече / Купи


Тема: ГЕНИЯТ НА РУСИЯ  Виж повече / Купи


 

 

Произведение: „ДЕКАМЕРОН”

Тема: РАЗКРЕПОСТЕНИЯТ ДУХ НА РЕНЕСАНСОВА ИТАЛИЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „ДЕКАМЕРОН”

Тема: ЯРКА ТВОРБА НА РЕНЕСАНСОВИЯ ХУМАНИЗЪМ  Виж повече / Купи


Произведение: „ДЕКАМЕРОН”

Тема: НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЦЕННОСТИТЕ В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ  Виж повече / Купи


Произведение: „ДЕКАМЕРОН”

Тема: ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО СБОГУВАНЕ СЪС СВЕТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО   Виж повече / Купи


Произведение: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ РЕНЕСАНС

Тема: ОТ РЕЛИГИОЗНИЯ МИСТИЦИЗЪМ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО ДО ХУМАНИЗМА НА РЕНЕСАНСА

Виж повече / Купи


Произведение: РЕНЕСАНСЪТ И ЛИЧНОСТТА НА ДЖОВАНИ БОКАЧО

Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК    Виж повече / Купи

Тема: „ПРОКЪЛНАТИЯТ ПОЕТ”   Виж повече / Купи


Тема: МОДЕРНИЗМЪТ ВЪВ ФРАНЦИЯ  Виж повече / Купи

Тема: ПОЕТ НА ДУХОВНОТО БУНТАРСТВО  Виж повече / Купи


Произведение: ДУХОВНИЯТ БУНТАР НА ФРАНЦИЯ

Тема: НАЙ-ВАЖНОТО ОТ БИОГРАФИЯТА НА ПОЕТА / „БЕДНИТЕ В ЦЪРКВАТА“  Виж повече / Купи

1.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО – ДРЕВНОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


2.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО – ДРЕВНОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – БОКАЧО „ДЕКАМЕРОН”   Виж повече / Купи


ТЕСТ – ДАНИЕЛ ДЕФО / СЕРВАНТЕС   Виж повече / Купи


ТЕСТ – УИЛЯМ ШЕКСПИР – „ХАМЛЕТ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЖАН-БАТИСТ ПОКЛЕН – МОЛИЕР – „ТАРТЮФ”   Виж повече / Купи


ТЕСТ – ПУШКИН – ГЕНИЯТ НА РУСИЯ – „ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”  Виж повече / Купи


ТЕСТ-ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК – „ДЯДО ГОРИО”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ГИ ДЬО МОПАСАН – „БЕЛ АМИ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ-НИКОЛАЙ ВАСИЛИЕВИЧ ГОГОЛ -„ШИНЕЛ“  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ПОЛ ВЕРЛЕН/АРТЮР РЕМБО – „ПОЕТИЧЕСКО ИЗКУСТВО”/ „БЕДНИТЕ В ЦЪРКВАТА”

Виж повече / Купи


ТЕСТ – ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ – „ИЗВОРЪТ НА БЕЛОНОГАТА”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – „БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ”   Виж повече / Купи


ТЕСТ – ДОБРИ ВОЙНИКОВ – „КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”  Виж повече / Купи