Тема: ГНЕВЪТ НА МАСИТЕ   Виж повече / Купи


Тема: ОТКРАДНАТАТА МЛАДОСТ НА ДЕЦАТА НА ГРАДА   Виж повече / Купи


Тема: МЕЧТАТА ЗА РЕВОЛЮЦИЯ – СВЕТЪЛ БЛЯН   Виж повече / Купи


Тема: ОБРАЗИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА И ПОДВИГА   Виж повече / Купи


Тема: ОПТИМИСТИЧНАТА ВИЗИЯ ЗА „ПРИСТЪПА ВЕЛИЧЕСТВЕН НА РОБА”   Виж повече / Купи


Тема: ПРАЗНИКЪТ И МАСКАРАДЪТ В ЛИРИКАТА НА ПОЕТА  Виж повече / Купи


Тема: „АЗ ЩЕ ДОЧАКАМ ПРАЗНИКА НА МОЙТЕ БРАТЯ И РАЗМАХА НА ТЕХНИТЕ КРИЛА…”

Виж повече / Купи


Произведение: „ЙОХАН”

Тема: ДРАМАТИЗМЪТ НА ГЕРОЙСТВОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ЦВЕТАРКА”/ „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ”

Тема: ТРАГИЧНИТЕ СЪДБИ НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА”  Виж повече / Купи


Произведение: „ДА БЪДЕ ДЕН!”

Тема: СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ Виж повече / Купи


Произведение: „ДА БЪДЕ ДЕН!”

Тема: СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ Виж повече / Купи


Произведение: „ЮНОША”

Тема: ОТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА  Виж повече / Купи


Тема: УТОПИЧНАТА И ОПТИМИСТИЧНАТА ВИЗИЯ ЗА СВЕТА И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: „ВЕЧНАТА БЕДНОСТ И ГРИЖА МЕ ГЛЕДАТ ПРЕЗ МЪТНИ СТЪКЛА” Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА”

Тема: СТЪЛБАТА НАГОРЕ, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ  Виж повече / Купи

Произведение: „ПОВЕСТ”
Тема: ЛИРИЧЕСКИЯТ АЗ В СТИХОТВОРЕНИЕТО  Виж повече / Купи


Тема: СТРАСТИТЕ НА УМА И ДУШАТА  Виж повече / Купи


Тема: ПЕСИМИЗМЪТ СРЕЩУ МЪДРОСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „РУЧЕЙ”

Тема: НАРУШЕНАТА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПОВЕСТ”

Тема: РОЛЯТА НА ЛИРИЧЕСКИЯТ АЗ  Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ДАЛЧЕВСКИЯТ РАЗМИСЪЛ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ОДУХОТВОРЕНАТА ПРЕДМЕТНОСТ  Виж повече / Купи


Произведение: „СТАЯТА”

Тема: ОТЧУЖДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА ОТ СВЕТА  Виж повече / Купи


Тема: БИТИЕТО КАТО ИЗПИТАНИЕ ЗА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ   Виж повече / Купи


Произведение: „КЪЩАТА”

Тема: МОТИВЪТ ЗА САМОТАТА И НЕСИГУРНОСТТА НА АЗА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРОЗОРЕЦ”

Тема: СВЕТЪТ РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЗМИСЛИЦА  Виж повече / Купи


Тема: ВЕЧНАТА И СВЯТАТА ВОЛНАТА И НЕПОКОРНАТА ДУША НА ЖЕНАТА

Виж повече / Купи


Произведение: „ВЕЧНАТА И СВЯТАТА”

Тема: ЛЮБОВТА – МЯРКА ЗА ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ  Виж повече / Купи


Произведение: „КУКУВИЦА”

Тема: ВИТАЛНАТА ЖАЖДА ЗА ЖИВОТ НА ДУХА   Виж повече / Купи


Произведение: „МОЯТА ПЕСЕН”

Тема: ХИМН НА РОДИНАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ПОТОМКА”

Тема: ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА   Виж повече / Купи


Произведение: „СТИХИИ”

Тема: НЕУДЪРЖИМАТА СИЛА НА СТРЕМЕЖА ЗА СВОБОДА  Виж повече / Купи


Произведение: „АМАЗОНКА”

Тема: НЕУДЪРЖИМАТА ЖИЗНЕНОСТ НА ЛИРИЧЕСКАТА ГЕРОИНЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЗВЕЗДА НА МОРЯКА” И „СЪРЦЕ ЧОВЕШКО”

Тема: ПОЛЕТЪТ НА ЛИРИЧЕСКАТА ГЕРОИНЯ   Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ЖЕНАТА МЕЖДУ НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ЖИВОТА  Виж повече / Купи


Произведение: „РЪЦЕТЕ”

Тема: ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА  Виж повече / Купи


Тема: ВОЙНАТА УНИВЕРСАЛНО ЗЛО  Виж повече / Купи


Тема: ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА И ПОЕТА НИКОЛА ВАПЦАРОВ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПЕСНИ ЗА РОДИНАТА”
Тема: ДРАМАТИЗМЪТ НА НОВАТА ЕПОХА  Виж повече / Купи


Тема: ВАПЦАРОВАТА РОМАНТИКА И ВЯРА  Виж повече / Купи

Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: ЗАПАЛЕНИЯТ „СВЕТИЛНИК” В ДУШИТЕ НА ПРЕСПАНЦИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: „ИДЕШЕ НОВО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ…”   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: МАКЕДОНИЯ – СЪДБА И ЛЮБОВ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: ХУДОЖЕСТВЕНА КАРТИНА НА ЕПОХАТА   Виж повече / Купи

 

Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: „БЕЗ БОГ! БЕЗ ГОСПОДАР!”   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ В ПОЕМАТА БУНТ – СВОБОДА – ВЯРА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ЕСТЕТИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ НА ТЕМИТЕ ЗА КРЪВТА И РАЗРУХАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ВЕКОВНАТА ЗЛОБА НА РОБА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ЕКСПРЕСИОНИСТИЧНИ И РЕАЛИСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В ПОЕМАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ИДЕЯТА ЗА ПРЕПОДРЕЖДАНЕТО НА СВЕТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ПРОТИВОРЕЧИВИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН СВЯТ В ПОЕМАТА   Виж повече / Купи


Тема: ДРЪЗНОВЕНИЯТ И НЕПОВТОРИМИЯТ   Виж повече / Купи


1.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


2.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


3.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


4.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


5.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


6. ТЕСТ – БЕЛ – ГЕО МИЛЕВ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  Виж повече / Купи


7. ТЕСТ – АТАНАС ДАЛЧЕВ – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  Виж повече / Купи


8. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


9. ТЕСТ – ГЕО МИЛЕВ ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА   Виж повече / Купи

 

ТЕСТ – 1.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.АТАНАС ДАЛЧЕВ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ЙОРДАН ЙОВКОВ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ГЕО МИЛЕВ – „СЕПТЕМВРИ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ТЕСТ – ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА / БЛАГА ДИМИТРОВА  Виж повече / Купи