Тема: ГНЕВЪТ НА МАСИТЕ   Виж повече / Купи


Тема: ОТКРАДНАТАТА МЛАДОСТ НА ДЕЦАТА НА ГРАДА   Виж повече / Купи


Тема: МЕЧТАТА ЗА РЕВОЛЮЦИЯ – СВЕТЪЛ БЛЯН   Виж повече / Купи


Тема: ОБРАЗИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА И ПОДВИГА   Виж повече / Купи


Тема: ОПТИМИСТИЧНАТА ВИЗИЯ ЗА „ПРИСТЪПА ВЕЛИЧЕСТВЕН НА РОБА”   Виж повече / Купи


Тема: ПРАЗНИКЪТ И МАСКАРАДЪТ В ЛИРИКАТА НА ПОЕТА  Виж повече / Купи


Тема: „АЗ ЩЕ ДОЧАКАМ ПРАЗНИКА НА МОЙТЕ БРАТЯ И РАЗМАХА НА ТЕХНИТЕ КРИЛА…”

Виж повече / Купи


Произведение: „ЙОХАН”

Тема: ДРАМАТИЗМЪТ НА ГЕРОЙСТВОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ЦВЕТАРКА”/ „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ”

Тема: ТРАГИЧНИТЕ СЪДБИ НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА”  Виж повече / Купи


Произведение: „ДА БЪДЕ ДЕН!”

Тема: СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ Виж повече / Купи


Произведение: „ДА БЪДЕ ДЕН!”

Тема: СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ Виж повече / Купи


Произведение: „ЮНОША”

Тема: ОТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА  Виж повече / Купи


Тема: УТОПИЧНАТА И ОПТИМИСТИЧНАТА ВИЗИЯ ЗА СВЕТА И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: „ВЕЧНАТА БЕДНОСТ И ГРИЖА МЕ ГЛЕДАТ ПРЕЗ МЪТНИ СТЪКЛА” Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА”

Тема: СТЪЛБАТА НАГОРЕ, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ  Виж повече / Купи

Произведение: „ПОВЕСТ”
Тема: ЛИРИЧЕСКИЯТ АЗ В СТИХОТВОРЕНИЕТО  Виж повече / Купи


Тема: СТРАСТИТЕ НА УМА И ДУШАТА  Виж повече / Купи


Тема: ПЕСИМИЗМЪТ СРЕЩУ МЪДРОСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „РУЧЕЙ”

Тема: НАРУШЕНАТА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПОВЕСТ”

Тема: РОЛЯТА НА ЛИРИЧЕСКИЯТ АЗ  Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ДАЛЧЕВСКИЯТ РАЗМИСЪЛ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ОДУХОТВОРЕНАТА ПРЕДМЕТНОСТ  Виж повече / Купи


Произведение: „СТАЯТА”

Тема: ОТЧУЖДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА ОТ СВЕТА  Виж повече / Купи


Тема: БИТИЕТО КАТО ИЗПИТАНИЕ ЗА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ   Виж повече / Купи


Произведение: „КЪЩАТА”

Тема: МОТИВЪТ ЗА САМОТАТА И НЕСИГУРНОСТТА НА АЗА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРОЗОРЕЦ”

Тема: СВЕТЪТ РЕАЛНОСТ ИЛИ ИЗМИСЛИЦА  Виж повече / Купи


Тема: ВЕЧНАТА И СВЯТАТА ВОЛНАТА И НЕПОКОРНАТА ДУША НА ЖЕНАТА

Виж повече / Купи


Произведение: „ВЕЧНАТА И СВЯТАТА”

Тема: ЛЮБОВТА – МЯРКА ЗА ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ  Виж повече / Купи


Произведение: „КУКУВИЦА”

Тема: ВИТАЛНАТА ЖАЖДА ЗА ЖИВОТ НА ДУХА   Виж повече / Купи


Произведение: „МОЯТА ПЕСЕН”

Тема: ХИМН НА РОДИНАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ПОТОМКА”

Тема: ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА   Виж повече / Купи


Произведение: „СТИХИИ”

Тема: НЕУДЪРЖИМАТА СИЛА НА СТРЕМЕЖА ЗА СВОБОДА  Виж повече / Купи


Произведение: „АМАЗОНКА”

Тема: НЕУДЪРЖИМАТА ЖИЗНЕНОСТ НА ЛИРИЧЕСКАТА ГЕРОИНЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЗВЕЗДА НА МОРЯКА” И „СЪРЦЕ ЧОВЕШКО”

Тема: ПОЛЕТЪТ НА ЛИРИЧЕСКАТА ГЕРОИНЯ   Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

Тема: ЖЕНАТА МЕЖДУ НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ЖИВОТА  Виж повече / Купи


Произведение: „РЪЦЕТЕ”

Тема: ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА  Виж повече / Купи


Тема: РАЗКАЗИ / „БОЖУРА” / ЖЕНАТА – ГРЯХ И ЖЕНАТА – СПАСЕНИЕ  Виж повече / Купи


Тема: РАЗКАЗИ -БЛАГОСЛОВЕНАТА ЧУДАТОСТ НА ГЕРОИТЕ -НРАВСТВЕНОТО ПРЕРАЖДАНЕ НА ГЕРОИТЕ  Виж повече / Купи


Тема: РАЗКАЗИ – В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША / „СЕРАФИМ” – СЕРАФИМ ИЛИ ЧУДОТО В ДЕЛНИКА   Виж повече / Купи


Тема: РАЗКАЗИ – ГЕРОИТЕ В ТЪРСЕНЕ НА ХАРМОНИЯТА В ЖИВОТА / ЧОВЕКЪТ – СИМВОЛ НА ЧОВЕЧНОСТТА   Виж повече / Купи


Тема: „ПЕСЕНТА НА КОЛЕЛЕТАТА” / ТАЙНАТА НА ПЕЕЩИТЕ КАРУЦИ / МЪДРОСТТА – ПОСТИГНАТА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНОТО И ЗЕМНОТО НАЧАЛО  Виж повече / Купи


Тема:  РАЗКАЗИ – ГРЯХ И ВЪЗМЕЗДИЕ / „СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ” ЛЮБОВТА – ГРЯХ И ПРЕЧИСТВАЩА СИЛА  Виж повече / Купи


Тема:  ЙОРДАН ЙОВКОВ – „ВЕЧЕРИ В АНТИМОВСКИЯ ХАН” – „АЛБЕНА”/ „БОЖУРА” КРАСОТАТА – БОЖИ ДАР   Виж повече / Купи


Тема: ВОЕННА ПРОЗА – ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКИ ПЪТ  Виж повече / Купи


Тема: ВОЙНАТА УНИВЕРСАЛНО ЗЛО  Виж повече / Купи

 

Тема: ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА И ПОЕТА НИКОЛА ВАПЦАРОВ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПЕСНИ ЗА РОДИНАТА”
Тема: ДРАМАТИЗМЪТ НА НОВАТА ЕПОХА  Виж повече / Купи


Тема: ВАПЦАРОВАТА РОМАНТИКА И ВЯРА  Виж повече / Купи


Произведение: ПОЕЗИЯ

В разработката са включени темите: „Любовта като саможертва”, „Вярата, надеждата и любовта в поезията на Вапцаров”.   Виж повече / Купи


Тема: ПОЕЗИЯТА НА ВАПЦАРОВ – СЪД И СЪДБА НА ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ВЯРА”

В разработката са включени темите: „Вярата на Вапцаров в техническия прогрес”; „Машината – символ на романтиката на новото време”.   Виж повече / Купи


Тема: РОМАНТИКАТА И ВЯРАТА НА ПОЕТА

В разработката са включени творбите: „Романтика”, „Ще строим завод”, „Завод”, „Писмо”, „Вяра” и др.  Виж повече / Купи


Тема: РОМАНТИКАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ

В разработката са включени темите: „Романтиката на новото време” и

„Машината – въплъщение на ума на човешкия гений”   Виж повече / Купи


Тема:  ДВАЙСТИ ВЕК – „ЕПОХА НА ДИВА ЖЕСТОКОСТ”

В разработката са включени творбите: „Хроника” („В заводите на Круп”), „Ще строим завод”, „Завод”,  „Романтика”,  „Писмо”(„Ти помниш ли…”) и др.    Виж повече / Купи


Тема: „ПЕСНИ ЗА ЕДНА СТРАНА”

В разработката са включени творбите: „Испания”, „Сън”, „Песен на другаря”, „Песен на жената”, „Писмо” и др.    Виж повече / Купи


Тема:  СВОБОДА И НЕСВОБОДА В ПОЕЗИЯТА НА ВАПЦАРОВ

В разработката са включени творбите: „Имам си родина”, „Вяра”, „Песен за човека”, „Писмо”, „Епоха”, както и Предсмъртните стихове на поета     Виж повече / Купи

 

 

Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: ЗАПАЛЕНИЯТ „СВЕТИЛНИК” В ДУШИТЕ НА ПРЕСПАНЦИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: „ИДЕШЕ НОВО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ…”   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: МАКЕДОНИЯ – СЪДБА И ЛЮБОВ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: ХУДОЖЕСТВЕНА КАРТИНА НА ЕПОХАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: ЛАЗАР ГЛАУШЕВ – ОБЕДИНИТЕЛЯТ НА ПРЕСПАНЦИ    Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

Тема: НАЦИОНАЛНАТА ДУШЕВНОСТ В РОМАНА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

В разработката са включени темите: „Без духовен светилник няма достоен живот” и „Пробуждането на народностното съзнание”.   Виж повече / Купи


Произведение: „ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”

В разработката са включени темите: Запознаване с човека и твореца Талев;

„Сагата на един род на фона на историческите събития”;

„Силата и слабостта на Султана”.  Виж повече / Купи

 

 

Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: „БЕЗ БОГ! БЕЗ ГОСПОДАР!”   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ В ПОЕМАТА БУНТ – СВОБОДА – ВЯРА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ЕСТЕТИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ НА ТЕМИТЕ ЗА КРЪВТА И РАЗРУХАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ВЕКОВНАТА ЗЛОБА НА РОБА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ЕКСПРЕСИОНИСТИЧНИ И РЕАЛИСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В ПОЕМАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ИДЕЯТА ЗА ПРЕПОДРЕЖДАНЕТО НА СВЕТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СЕПТЕМВРИ”

Тема: ПРОТИВОРЕЧИВИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН СВЯТ В ПОЕМАТА   Виж повече / Купи


Тема: ДРЪЗНОВЕНИЯТ И НЕПОВТОРИМИЯТ   Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”
В разработката са включени темите: „Трагичната съдба на женските образи” и

„Драмата на личността”  Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

В разработката са включени темите: „Героите на фона на военната обществена атмосфера” и „Страданието на „осъдените души” в романа”.     Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

Тема: ПЪТЯТ КЪМ „ВЪЗХОДА” В ОБЩЕСТВОТО НА БОГАТИТЕ…   Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

Тема: ЧОВЕКЪТ И ВРЕМЕТО В РОМАНА  Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

В разработката са включени темите: „Никотиана” – мираж и отрова” и

„Разрухата на личността”  Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

Тема: ЖЕРТВИ И ЖЕРТВЕНОСТ В „ДВАТА” РОМАНА НА ДИМИТЪР ДИМОВ (ИСТИНСКИЯ И ПРЕРАБОТЕНИЯ)    Виж повече / Купи


Произведение: „ТЮТЮН”

В разработката са включени темите: „Социалната и човешката драма на героите в романа” и „Истината за човека и неговата съдба”   Виж повече / Купи

 

ТЕСТ – БЕЛ 

ВХОДНО НИВО – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  Виж повече / Купи


1.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


2.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


3.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


4.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


5.ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


6. ТЕСТ – БЕЛ – ГЕО МИЛЕВ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  Виж повече / Купи


7. ТЕСТ – АТАНАС ДАЛЧЕВ – ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА  Виж повече / Купи


8. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


9. ТЕСТ – ГЕО МИЛЕВ ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА   Виж повече / Купи

 

ТЕСТ – 1.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.АТАНАС ДАЛЧЕВ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ЙОРДАН ЙОВКОВ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ГЕО МИЛЕВ – „СЕПТЕМВРИ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – 1.ТЕСТ – ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА / БЛАГА ДИМИТРОВА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – НИКОЛА ВАПЦАРОВ ПОЕЗИЯ – І ЧАСТ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – НИКОЛА ВАПЦАРОВ – ПОЕЗИЯ – ІІ ЧАСТ + (БОНУС ТЕСТ)  Виж повече / Купи


ТЕСТ -ДИМИТЪР ТАЛЕВ -„ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК”  Виж повече / Купи


ТЕСТ– ДИМИТЪР ДИМОВ – „ТЮТЮН”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – І ЧАСТ БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ІI ЧАСТ БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ІII ЧАСТ БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ   Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЙОРДАН ЙОВКОВ / ЕЛИН ПЕЛИН Виж повече / Купи