1.ТЕСТ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


2.ТЕСТ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ВХОДНО НИВО

 ПРИПОМНЕТЕ СИ НАУЧЕНОТО В 4. КЛАС  Виж повече / Купи


1. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Виж повече / Купи


2. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Виж повече / Купи


3. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Виж повече / Купи


4. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Виж повече / Купи


5. ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  Виж повече / Купи


Тема: ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН –„ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ” И „ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ” – ФОЛКЛОРНА ПРИКАЗКА   Виж повече / Купи


Тема: „ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА” – ФОЛКЛОРНА ПРИКАЗКА

СЮЖЕТ, МИТОЛОГИЧНИ СХВАЩАНИЯ И ОБРАЗИ  Виж повече / Купи


Тема: „СЛАВКИ СИ РОЖБА НЕ ТРАЕ” ФОЛКЛОРНА ПЕСЕН И ШАРЛ ПЕРО „КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ”

Виж повече / Купи


Тема: „СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА“ (еврейска приказка) И „КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ” – МОДЕЛЪТ НА ВЪЛШЕБНАТА ПРИКАЗКА   Виж повече / Купи


Тема: БРАТЯ ГРИМ – „ГЪСАРКАТА НА КЛАДЕНЕЦА” И „ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА” – ТУРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА  Виж повече / Купи


Тема: СКАНДИНАВСКА МИТОЛОГИЯ

СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И ЧОВЕКА СПОРЕД СКАНДИНАВСКИЯ МИТ „ИМИР, ЛЕДЕНИЯТ ВЕЛИКАН”

Виж повече / Купи


Тема: СТАРОГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ  Виж повече / Купи


Тема:  „ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА”  Виж повече / Купи


Тема: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ

Всичко, което трябва да се знае за простото изречение  Виж повече / Купи


Тема: ПРОИЗХОДЪТ НА СВЕТА И БОГОВЕТЕ

СПОРЕД МИТОЛОГИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ  Виж повече / Купи


Тема: СВЕТЪТ НА ЕЛИНИТЕ  – ПЪРВИТЕ МИТОЛОГИЧНИ ВЯРВАНИЯ   Виж повече / Купи


Тема: АРМЕНСКА МИТОЛОГИЯ

РАЖДАНЕТО НА ОГНЕНИЯ БОГ ВАХАГН  Виж повече / Купи


Тема: БЪЛГАРСКА МИТОЛОГИЯ – КАК Е СЪЗДАДЕНА ЗЕМЯТА СПОРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГЕНДИ

Виж повече / Купи


Тема:  РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА СЛОВЕСНОСТ – МИТОЛОГИЯ, МИТ И ПРИКАЗКА  Виж повече / Купи


Тема: СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И ЧОВЕКА СПОРЕД БИБЛИЯТА    Виж повече / Купи


Тема: „ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА”   Виж повече / Купи

  • КАК ДОБРОТО НАДДЕЛЯВА НАД ЗЛОТО
  • УРОЦИТЕ НА МЪДРЕЦИТЕ И НА ПРИРОДА

Тема: „ТРОИЦА БРАТЯ ГРАДА ГРАДЯХА” – (ФОЛКЛОРНА ПЕСЕН) + ТЕСТ   Виж повече / Купи


Автор: МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ 

Произведение: „ЛЕГЕНДА ЗА РОМА”

Тема: НЕСРЕТНИЧЕСКАТА УЧАСТ НА РОМИТЕ  Виж повече / Купи


Тема:  ПРАЗНИЦИ НА СЕМЕЙСТВОТО И РОДА – СВАТБА И РАЖДАНЕ   Виж повече / Купи


Тема: СЕМЕЙНО-БИТОВИ ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ -ВЪЗТОРЖЕНИ ХИМНИ НА БРАТСКАТА ОБИЧ 

Виж повече / Купи


Тема:  ТЕСТ – МИТОЛОГИЯ / ФОЛКЛОР  Виж повече / Купи


Тема: ЮНАШКИ НАРОДНИ ПЕСНИ + ТЕСТ  Виж повече / Купи