Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”  (Първа глава)

Тема: ВРЕМЕТО НА ВЕЛИКИТЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ  Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”

Тема: СТРАДАЛЧЕСКАТА СЪДБА И ВЕЛИЧАВИЯТ ПОДВИГ НА ХЪШОВЕТЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”  (Втора глава)

Тема: РОМАНТИКАТА НА СЪНЯ И ПОВЕЛИТЕ НА РЕАЛНОСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”  (Десета глава)

Тема: ОТГОВОРНАТА МИСИЯ НА МАКЕДОНСКИ)  Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”  (Трета глава)

Тема: РЕЧТА НА СТРАНДЖАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”

Тема: ИДЕЙНАТА ПОЛЕМИКА МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА БОТЕВ И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИДЕИ НА ВАЗОВ  Виж повече / Купи


Произведение: „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”  (Пета глава)

Тема: СТРАНДЖАТА – ЖИВОТ И СМЪРТ, ОТДАДЕНИ НА ИДЕАЛА  Виж повече / Купи

Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Втори епизод)

Тема: „АКО ДАДЕ БОГ” ДА СПАСИ ДВА ЖИВОТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Трети епизод)

Тема: БИТКАТА МЕЖДУ ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И ЕГОИЗМА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Трети епизод)

Тема: БАБА ИЛИЙЦА И КАЛУГЕРЪТ – ДВА ПОЛЮСА НА ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА”

Тема: ГРОЗНИЯТ ЛИК НА РОБСКИЯ СТРАХ  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА”  (Четвърти епизод)

Тема:  ПРЕПЯТСТВИЯТА ПРЕД БАБА ИЛИЙЦА НА БРЕГА НА ИСКЪРА   Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА”  (Четвърти епизод)

Тема: СВЕЩЕНИЯТ БУНТ НА МАЙКАТА В ИМЕТО НА ДВА ЖИВОТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Първи епизод)

Тема: СМЕЛОСТТА НА ЕДНА НЕОБИКНОВЕНА ЖЕНА В СТРАШНОТО ВРЕМЕ   Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Шести епизод)

Тема: ДЕН НА ИЗПИТАНИЯ, ЖЕСТОКОСТ И МОРАЛНА ПОБЕДА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Пети епизод)

Тема: ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ДУХОВНА СИЛА НА БАБА ИЛИЙЦА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЕДНА БЪЛГАРКА” (Пети епизод)

Тема : НРАВСТВЕНАТА СИЛА И ДОБРОТО НАЧАЛО У ЧОВЕКА РОДОЛЮБЕЦ  Виж повече / Купи

Произведение:  „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА”

Тема: ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДА В ОДАТА  Виж повече / Купи


Произведение:  „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА”

Тема:  ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ   Виж повече / Купи


Произведение:  „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА”

Тема: БИТКАТА НА ДУХОВНАТА СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКАТА СИЛА  Виж повече / Купи


Произведение:  „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА”

Тема: ЛЕГЕНДАТА ЗА ПОДВИГА НА ЕДИН НАРОД, СЪТВОРЕНА НА ОНЗИ „ДИВ, ЧУТОВЕН ВРЪХ”

Виж повече / Купи

Произведение:  „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Тема: ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД СИЛАТА И КРАСОТАТА НА РОДНОТО СЛОВО   Виж повече / Купи


Произведение:  „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Тема: ВЕЛИКИЯТ ОБРАЗ НА РОДНОТО СЛОВО   Виж повече / Купи


Произведение:  „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Тема: ОДАТА – ПРОСЛАВА НА РОДНОТО  Виж повече / Купи


Произведение:  „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Тема: ПРИЧИНИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА НАПИСВАНЕ НА ОДАТА   Виж повече / Купи


Произведение:  „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Тема: СВЕТОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО  Виж повече / Купи

 

 

Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК  Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ЗАВЕТЪТ НА БУНТОВНИКА КЪМ ПОКОЛЕНИЯТА  Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ДОМЪТ И ПЪТЯТ В ПОЕМАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ДРАМАТИЧНАТА ИЗПОВЕД ПРЕД МАЙКАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ИЗБОРЪТ НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ   Виж повече / Купи


 Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ОБИЧТА НА ГЕРОЯ КЪМ РОДНИЯ СВЯТ И НЕГОВИТЕ ЦЕННОСТИ   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: САМОЖЕРТВА В ИМЕТО НА СВОБОДАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ЖИТЕЙСКИЯТ ИЗБОР НА БУНТОВНИКА    Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ПРОЩАВАНЕТО НА БУНТОВНИКА С МАЙКАТА В НАВЕЧЕРИЕТО НА БОЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: НЕИЗРЕЧЕНИТЕ МИСЛИ И ЧУВСТВА НА БУНТОВНИКА  Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: ОБРАЗЪТ НА БУНТОВНИКА   Виж повече / Купи


Произведение: „НА ПРОЩАВАНЕ”

Тема: СВЕТОВЕТЕ НА МАЙКАТА И НА СИНА БУНТОВНИК  Виж повече / Купи

 

Произведение: „ПО ЖИЦАТА”

Тема: РАЗКАЗ ЗА ДОБРОТВОРСТВОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ПО ЖИЦАТА”

Тема: ЕДИН МЪЛЧАЛИВ ДИАЛОГ ЗА ВЯРАТА Виж повече / Купи


ТЕСТ – „ПО ЖИЦАТАВиж повече / Купи

Произведение:„НЕРАЗДЕЛНИ”

Тема: АПОТЕОЗ НА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ  Виж повече / Купи


Произведение:„НЕРАЗДЕЛНИ”

Тема: ПОЕТИЧНА ПРИКАЗКА ЗА СИЛАТА НА ЛЮБОВТА   Виж повече / Купи


Произведение:„НЕРАЗДЕЛНИ”

Тема: „ЗА СЪРЦАТА ЩО СЕ ЛЮБЯТ, И СМЪРТТА НЕ Е РАЗДЯЛА”  Виж повече / Купи


Произведение:„НЕРАЗДЕЛНИ”

Тема: СЛАВЕЙКОВ И ВРЪЗКАТА МУ С ФОЛКЛОРА   Виж повече / Купи

 

Произведение:„ДО ЧИКАГО И НАЗАД”

Тема: ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ НА АЛЕКО   Виж повече / Купи


Произведение:„ДО ЧИКАГО И НАЗАД”

Тема: НИАГАРА – КРАСИВ ПЕЙЗАЖ И ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ  Виж повече / Купи


Произведение:„ДО ЧИКАГО И НАЗАД”

Тема: ПЪТЕПИСЪТ КАТО ЖАНР   Виж повече / Купи


Произведение:„ДО ЧИКАГО И НАЗАД”

Тема: ПРИРОДАТА В ПЪТЕПИСА   Виж повече / Купи


Произведение:„БАЙ ГАНЬО“

Тема:  ЩАСТЛИВЕЦА И НЕГОВИЯТ ГЕРОЙ    Виж повече / Купи


Произведение:„БАЙ ГАНЬО“

Тема: ПРОЯВЛЕНИЯТА НА БАЙГАНЬОВЩИНАТА В ЕВРОПА   Виж повече / Купи


Произведение:„БАЙ ГАНЬО“

Тема: АВТОР И ГЕРОЙ – ДУХОВНИ И НРАВСТВЕНИ АНТИПОДИ   Виж повече / Купи


Произведение:„БАЙ ГАНЬО“

Тема: ОБРАЗЪТ НА БАЙ ГАНЬО  Виж повече / Купи

 

Произведение: ПО ЖЪТВА”

Тема: ПЕСЕНТАИЗРАЗ НА КОПНЕЖА ПО ВОЛНОСТ И ЩАСТИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: ПО ЖЪТВА”

Тема: СМЪРТТА НА ПЕНКА – СЛУЧАЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ   Виж повече / Купи

 

Произведение: „ЗАТОЧЕНИЦИ“

Тема: ПРОЩАВАНЕТО НА ЗАТОЧЕНИЦИТЕ С РОДИНАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗАТОЧЕНИЦИ“

Тема: ПОЕТИЧНА КАРТИНА НА СТРАДАНИЕТО И НА ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА  Виж повече / Купи

 

 


Тема: ТЕСТ – ИВАН ВАЗОВ – „ЕДНА БЪЛГАРКА”  Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – ИВАН ВАЗОВ   Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – ИВАН ВАЗОВ – „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”   Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – ИВАН ВАЗОВ  – „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА”   Виж повече / Купи


ТЕСТ – БЕЛ – ХРИСТО БОТЕВ

Тема: ПОДГОТОВКА ЗА НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНАТА ГОДИНА  Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – ХРИСТО БОТЕВ – „НА ПРОЩАВАНЕ”   Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ -„ДО ЧИКАГО И НАЗАД”   Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – „БАЙ ГАНЬО”, – „ДО ЧИКАГО И НАЗАД”   Виж повече / Купи


Тема: ТЕСТ – ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ БАЛАДА / ОДА   Виж повече / Купи


ТЕСТ – БЕЛ

Тема: ПЕЙО ЯВОРОВ – „ЗАТОЧЕНИЦИ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЕЛИН ПЕЛИН„ПО ЖЪТВА” №1  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЕЛИН ПЕЛИН„ПО ЖЪТВА” №2  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЕЛИН ПЕЛИН„ПО ЖЪТВА” №3  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЕЛИН ПЕЛИН„ПО ЖЪТВА” 4   Виж повече / КупиТЕСТ – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема: СЛОЖНОТО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ И СЛОЖНО СМЕСЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ  Виж повече / Купи


Тема: 1. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


Тема: 2. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


Тема: 3. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ВХОДНО НИВО

Тема: 4. ТЕСТ – ПРОСТИ И СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ   Виж повече / Купи


Тема: 5. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


Тема: 6. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


Тема: 7. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


Тема: 8. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи