Произведение: „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ И СЛЕД ТОВА”

Тема: ИРОНИЧНО НАМИГВАНЕ КЪМ МИНАЛОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ И СЛЕД ТОВА”

Тема: ПРЕОБЪРНАТИЯТ ПАТРИАРХАЛЕН СВЯТ В ПОВЕСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ И СЛЕД ТОВА”

Тема: БИТКАТА ЗА СВАТОСВАНЕТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ И СЛЕД ТОВА”

Тема: ПАТРИАРХАЛНИЯТ БИТ И ДУШЕВНОСТ НА БЪЛГАРИНА В ПОВЕСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ И СЛЕД ТОВА”

Тема: ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ВРЕМЕТО  Виж повече / Купи


 

Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК   Виж повече / Купи


Произведение:„ПОТОМКА”

Тема: ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА Виж повече / Купи


Произведение:„ПОТОМКА”

Тема: СИЛАТА НА РОДОВАТА КРЪВ У ЕДНА НЕПОКОРНА ЖЕНА  Виж повече / Купи


Произведение:„ПОТОМКА”

Тема: НЕРАЗРИВНАТА ВРЪЗКА С МИНАЛОТО   Виж повече / Купи


Произведение:„ПОТОМКА”

Тема: ОСВОБОДЕНАТА МОДЕРНА ЖЕНА В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ  Виж повече / Купи

 

 

ТемаБИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК  Виж повече / Купи


Произведение: „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”

Тема: ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ДО ПРОСВЕТЛЕНИЕТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”

Тема: ПЕСЕНТА – ПОЕТИЧЕН ИЗРАЗ НА СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ  Виж повече / Купи


Произведение:„ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”

Тема: ПЕСЕНТА – ИЗПОВЕД И ВЪЗХВАЛА НА ЧОВЕКА   Виж повече / Купи


Произведение:„ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”

Тема: ВАПЦАРОВАТА ВЯРА У ЧОВЕКА   Виж повече / Купи


Произведение:„БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА” И „ПРОЩАЛНО”

Тема: ЖИЗНЕНАТА РАВНОСМЕТКА НА ПОЕТА   Виж повече / Купи 

Тема: ИЗРАЗИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ И КУЛТУРА  Виж повече / Купи


Произведение:„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”

Тема: ЛЮБОВТА ВЪВ ВРЕМЕТО НА ВОЙНА  Виж повече / Купи


Произведение:„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”

Тема: ПРОЛЕТТА И ЕСЕНТА – ПРЕОБЪРНАТИТЕ СЕЗОНИ В ЛЮБОВТА НА ЕЛИСАВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение:„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”

Тема: ДРАМАТА НА ЕДНА ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА  Виж повече / Купи


Произведение:„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”

Тема: ПОРИВЪТ КЪМ СВОБОДА И КОПНЕЖЪТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША ПО ВЗАИМНОСТ И ТОПЛОТА

Виж повече / Купи 

Тема: ГЕНИЯТ ОТ КАЛИМАНИЦА  Виж повече / Купи


Произведение:„НЕЖНАТА СПИРАЛА”

Тема: МЪДРОТО ПОСЛАНИЕ НА УМИРАЩАТА ПТИЦА  Виж повече / Купи


Произведение:„НЕЖНАТА СПИРАЛА”

Тема: НЕРАЗГАДАНАТА ТАЙНА, НАРЕЧЕНА ПРИРОДА  Виж повече / Купи


Произведение:„НЕЖНАТА СПИРАЛА”

Тема: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА ПРИРОДАТА  Виж повече / Купи

 

ТЕСТ 1

НИКОЛАЙ ХАТОВ / ИВАЙЛО ПЕТРОВ

„ДЕРВИШОВО СЕМЕ И” / „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ” Виж повече / Купи


ТЕСТ 2

НИКОЛАЙ ХАТОВ / ИВАЙЛО ПЕТРОВ

„ДЕРВИШОВО СЕМЕ И” / „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ” Виж повече / Купи

Произведение: „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ”

Тема: ОГРАБЕНОТО ДЕТСТВО  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: КАРТИНИТЕ НА СТРАДАНИЕТО В АНТИХУМАННОТО ОБЩЕСТВО  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: МРАЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН ОТ КРЪГОВЕТЕ НА СОЦИАЛНИЯ АД  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: СЪДБАТА НА ОНЕПРАВДАНИТЕ В СВЕТА НА ЗЛОТО И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: ЛИЦАТА НА СТРАДАНИЕТО И СЪСТРАДАНИЕТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”

Тема: ПОЛИФОНИЧНА ТВОРБА НА МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ  Виж повече / Купи


Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК   Виж повече / Купи


Тема: ГРАДЪТ И ДЕТСКОТО НЕЩАСТИЕ   Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА”

Тема: КАК ПЛЕБЕЯТ СТАВА ПРИНЦ  Виж повече / Купи


 

 

Произведение:„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ”

Тема: ЗА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕФОРМАЦИЯ ИМА ЛЕК, ЗА ДУХОВНАТА – УВИ, НЯМА!  Виж повече / Купи


Произведение:„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ”

Тема: ОБРАЗЪТ НА МИМИ ТРОМПЕЕВА  Виж повече / Купи


Произведение:„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ”

Тема: САТИРА НА ЕДИН САМОВЛЮБЕН СВЯТ  Виж повече / Купи


Произведение:„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ”

Тема: ЛИПСАТА НА МОЗЪК – ПРИВИЛЕГИЯ НА „ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО”  Виж повече / Купи


Произведение:„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ”

Тема: СВЕТЪТ НА ХАЙЛАЙФА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПИСАТЕЛЯ С РЕНТГЕНОВИ ОЧИ  Виж повече / Купи

 

Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК  Виж повече / Купи


Произведение:„ДЕРВИШОВО СЕМЕ”

Тема: ОТ „КРЪСТОПЪТЧЕТО” – ПО ПЪТЯ КЪМ ВЪЗВИШЕНАТА ЛЮБОВ  Виж повече / Купи


Произведение:„ДЕРВИШОВО СЕМЕ”

Тема: ТРАДИЦИИТЕ В ПРОТИВОБОРСТВО С ЧОВЕШКОТО ЩАСТИЕ  Виж повече / Купи


Произведение:„ДЕРВИШОВО СЕМЕ”

Тема: ВЪЗЕЛЪТ НА ЛЮБОВТА И ОМРАЗАТА  Виж повече / Купи


Произведение:„ДЕРВИШОВО СЕМЕ”

Тема: СЛОЖНИЯТ ЖИТЕЙСКИ ВЪЗЕЛ, ЗАВЪРЗАН ОТ ЛЮБОВТА И ОМРАЗАТА   Виж повече / Купи


 

 

Произведение:„В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН ПО ШОСЕТО”

Тема: В СВЕТА НА НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА  Виж повече / Купи


Произведение:„В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН ПО ШОСЕТО”

Тема: РАЗМИСЛИ И ПРОЗРЕНИЯ ЗА СМИСЪЛА И ПЪТЯ НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ

Виж повече / Купи


Произведение:„В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН ПО ШОСЕТО”

Тема: ЧУДЕСАТА – НАГРАДА ЗА ЧОВЕШКАТА ДОБРОТА  Виж повече / Купи


Произведение:„В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН ПО ШОСЕТО”

ТемаНЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ  Виж повече / Купи


Произведение:„В ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН ПО ШОСЕТО”

Тема: СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ  Виж повече / Купи

 

Произведение: „СКРИТИ ВОПЛИ”; „ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА”

Тема: КОПНЕЖЪТ НА ЛИРИЧЕСКИЯ АЗ КЪМ РОДНОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „СКРИТИ ВОПЛИ”; „ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ …”

Тема: НЕСБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ И РЕАЛНИТЕ СПОМЕНИ  Виж повече / Купи


Произведение: „СКРИТИ ВОПЛИ”; „ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ”

Тема: ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ СПОМЕНА, МЕЧТАТА И РЕАЛНОСТТА   Виж повече / Купи


Произведение: „СКРИТИ ВОПЛИ”

Тема: НЕВЪЗМОЖНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА „БЛУДНИЯ СИН” В РОДНИЯ ДОМ  Виж повече / Купи


Произведение: „ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА…”

Тема: КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ДОМА И ПЪТЯ В ЕЛЕГИЯТА  Виж повече / Купи


 

Произведение:  „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: ПЕЙЗАЖЪТ НА ДУШАТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: МОТИВЪТ ЗА ПРИРОДАТА КАТО ОГЛЕДАЛО НА ДУШАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: ЛИРИЧЕСКИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ДУШАТА В СЪПРИКОСНОВЕНИЕТО Й С ПРИРОДАТА

Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: ТРЕПЕТИТЕ И СЪСТОЯНИЯТА НА ДУШАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: ПОЕЗИЯ, ВОДЕЩА КЪМ СВЕТЛИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ЧИСТАТА ДУХОВНОСТ   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО” „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”

Тема: ПРИРОДАТА – ОГЛЕДАЛО НА ДУШАТА   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”

Тема: ОБРАЗЪТ НА ТИХАТА ПРОЛЕТ   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”

Тема: ФИКЦИЯ И РЕАЛНОСТ НА ПОЕТИЧЕСКИТЕ ВИЗИИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”

Тема: ОБРАЗЪТ НА ТИХАТА ПРОЛЕТ  Виж повече / Купи


 Тема: „ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД”, „СВЕТЛО УТРО”, „КРЪГОЗОРИ НАДВЕСЕНИ”  Виж повече / Куп


Тема: НЕЖНИЯТ ЛИРИК  Виж повече / Купи

Произведение:„ЖЕНА”

Тема: ЖЕНАТА – ЕДИН КРАСИВ И НЕОБЯТЕН СВЯТ  Виж повече / Купи


Произведение:„ЖЕНА”

Тема: ИЗПОВЕД ЗА ЖЕРТВЕНАТА ЛЮБОВ   Виж повече / Купи


Произведение:„ЖЕНА”

Тема: ЖЕНАТА – СТОЖЕР НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ  Виж повече / Купи

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ – ОБОБЩЕНИЕ   Виж повече / Купи


1. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО   Виж повече / Купи


2. ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


3.ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


4.ТЕСТ – БЕЛ – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


ТЕСТ 1 –  ИВАЙЛО ПЕТРОВ „ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ  Виж повече / Купи


ТЕСТ 2 –  ИВАЙЛО ПЕТРОВ-„ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА / БЛАГА ДИМИТРОВА  Виж повече / Купи


ТЕСТ – НИКОЛА ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”  Виж повече / Купи


ТЕСТ- ЕМИЛИЯН СТАНЕВ -„КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ-ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  Виж повече / Купи


ТЕСТ – НИКОЛАЙ ХАЙТОВ -„ДЕРВИШОВО СЕМЕ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ – НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ / ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ  Виж повече / Купи