Произведение: БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ”

Тема: ОТГЛАС ОТ СОЦИАЛНИТЕ И НРАВСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ  Виж повече / Купи


Тема: КРИТИК НА СВОЕТО ВРЕМЕ  Виж повече / Купи

Произведение: ШЕСТОДНЕВ

Тема: СРЕДНОВЕКОВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА КАРТИНА НА СВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение: ШЕСТОДНЕВ

Тема: ВЪЗХВАЛА НА БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: ШЕСТОДНЕВ

Тема: СРЕДНОВЕКОВНА ПРИРОДОНАУЧНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ  Виж повече / Купи

Произведение: ЗА БУКВИТЕ”

Тема: ВРЪХ НА ПОЛЕМИЧНОТО И АПОЛОГЕТИЧНОТО СЛОВО  Виж повече / Купи


Произведение: ЗА БУКВИТЕ”

Тема: АПОЛОГИЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ  Виж повече / Купи


Тема: ПОЛЕМИЧЕСКОТО МАЙСТОРСТВО НА ПИСАТЕЛЯ  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ХЕКТОР – ПРЕКРАСНОТО И ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗА НА ТРОЯНСКИЯ ВОИН – (VI и XXII песен)

Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: АХИЛ – ЕПИЧЕСКИЯТ ИДЕАЛ НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЧОВЕЧНОСТ – ДОСТОЕН ФИНАЛ НА ПОЕМАТА (XXII и XXIV песен)

Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ГНЕВА НА АХИЛ В ЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН ПЛАН  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА ХАРМОНИЯ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ГЕРОИЧНОТО И ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗИТЕ НА АХИЛ И ХЕКТОР  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ТРОЯНСКАТА ВОЙНА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ВОЙНАТА В ЖИВОТА НА ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ (I и II песен)  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: КОЙ Е ОМИР И КАКВО РАЗКАЗВА ПОЕМАТА ЗА ИЛИОН?  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: НРАВСТВЕНАТА ПОБЕДА НА ХЕКТОР НАД ФИЗИЧЕСКИ ПОБЕДИЛИЯ ГО АХИЛ   Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ПРЕВЪЗХОДНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ДРЕВНОСТТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ЩИТЪТ НА АХИЛ – МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ИДЕАЛНОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: ИЗТОЧНИК НА ПОЗНАНИЕ ЗА СВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЧОВЕЧНОСТ – ДОСТОЕН ФИНАЛ НА ПОЕМАТА (XXII и XXIV песен)

Виж повече / Купи


Тема: СТАРОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА – МИТОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА  Виж повече / Купи

 


Произведение: „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Тема: ДРАМАТИЧТИЧНИЯТ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ЗЕВС И ПРОМЕТЕЙ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Тема: ОСОБЕНОСТИ НА ДРАМАТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Тема: ПРОМЕТЕЙ – ЗАСТЪПНИК И БОРЕЦ ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕШКИЯ РОД   Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Тема: ОБРАЗЪТ НА ПРОМЕТЕЙ – МЕЖДУ БОЖЕСТВЕНОТО И ЧОВЕШКОТО  Виж повече / Купи


Произведение: „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”

Тема: СБЛЪСЪКЪТ МЕЖДУ ЗЕВС И ПРОМЕТЕЙ – СБЛЪСЪК МЕЖДУ ТИРАНИЯТА И ХУМАННОСТТА

Виж повече / Купи


Произведение: „ИЛИАДА”

Тема: „ИЛИАДА” – „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ” БУНТЪТ НА АХИЛ И ПРОМЕТЕЙ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ВЛАСТНИЦИТЕ  Виж повече / Купи

Тема: „ЕЛЕКТРА”   Виж повече / Купи


Тема: ФИЛОСОФЪТ НА СЦЕНАТА   Виж повече / Купи


Произведение:„ЕДИП ЦАР” И „АНТИГОНА”

Тема: ЕДИП И КРЕОН В ПЛЕН НА ОПИЯНЕНИЕТО ОТ ВЛАСТТА  Виж повече / Купи


Произведение:„ЕДИП ЦАР”

Тема: ПРОКЛЯТИЕТО НА ДЪЛГО СКРИВАНИТЕ ТАЙНИ  Виж повече / Купи


Произведение:„ЕДИП ЦАР”

Тема: ДУХОВНИЯТ СВЯТ НА АНТИЧНИЯ ЧОВЕК   Виж повече / Купи


Произведение:„ЕДИП ЦАР”

Тема: СИМВОЛИКАТА НА СЛЕПОТАТА И ЗРЕНИЕТО  Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

Тема: КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ЧОВЕШКИЯ И СОЦИАЛНИЯ ДЪЛГ  Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

Тема: ТРАГЕДИЯТА НА СИЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ В ДРАМАТА  Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

Тема: СВОБОДАТА И ЛИЧНОСТТА В ТРАГЕДИЯТА  Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

ТемаАНТИГОНА И ИСМЕНА МЕЖДУ ОБИЧТА И ОТЧУЖДЕНИЕТО  Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

Тема: „НЕ ЗА ВРАЖДА – ЗА ОБИЧ СЪМ СЪЗДАДЕНА”   Виж повече / Купи


Произведение:„АНТИГОНА”

Тема: ТРАГИЧНАТА САМОТА НА АНТИГОНА ПО ПЪТЯ КЪМ ВЕЛИЧИЕТО   Виж повече / Купи


Тема: ТРАГИЧЕСКАТА ВИНА НА ГЕРОИТЕ В ДРАМИТЕ НА ДРЕВНОГРЪЦКИТЕ ТРАГЕДИИ 

Виж повече / Купи


Тема: СОФОКЪЛ – МАЙСТОРЪТ НА ХАРАКТЕРИ  Виж повече / Купи

 


Тема: БИБЛИЯТА – КНИГА НА КНИГИТЕ  Виж повече / Купи


Произведение: БИБЛИЯТА – СТАР ЗАВЕТ

Тема: КНИГА БИТИЕ: СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И ЧОВЕКА

ЗА СЪЩНОСТТА НА СЪЗИДАНИЕТО И ПОЗНАНИЕТО   Виж повече / Купи


Произведение: БИБЛИЯТА – НОВ ЗАВЕТ

Тема: УЧЕНИЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС – ПОВРАТЕН МОМЕНТ В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА НРАВСТВЕНОСТ

Виж повече / Купи


Произведение: БИБЛИЯТА – ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

Тема: МЪДРОСТТА НА КОЛЕКТИВНИЯ ЧОВЕШКИ ОПИТ   Виж повече / Купи


Произведение: БИБЛИЯТА – СТАР ЗАВЕТ

Тема: МИТОЛОГИЯ НА ПРЕДХРИСТИЯНСТВОТО   Виж повече / Купи


Произведение: БИБЛИЯТА – НОВ ЗАВЕТ

Тема: НРАВСТВЕНИ ПРИНЦИПИ НА НОВИЯ ЗАВЕТ И ЖИВОТА НА ХРИСТОС СПОРЕД ЧЕТИРИМАТА ЕВАНГЕЛИСТИ  Виж повече / Купи

Тема: АПОКРИФИТЕ – ИЗРАЗ НА ЖАЖДАТА ЗА ПОЗНАНИЕ У ЧОВЕКА  Виж повече / Купи


Произведение: „ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ”

Тема: ОБРАЗЪТ НА БОГОРОДИЦА   Виж повече / Купи


Произведение: „ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ”

Тема: АПОКРИФИТЕ В СБЛЪСЪК С КАНОНИЧНАТА ЛИТЕРАТУРА  Виж повече / Купи


Произведение: „ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ”

Тема: СЪЧУВСТВИЕТО И СЪСТРАДАНИЕТО НА БОГОРОДИЦА КАТО ЖЕНА И МАЙКА  Виж повече / Купи


Произведение: КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – „ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КИРИЛ”

Тема: СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПОХВАТИ

Виж повече / Купи


Произведение: ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА СВ. КИРИЛ

Тема: ДУХОВНИЯТ ПОДВИГ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ   Виж повече / Купи


Произведение: СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Тема: ОСОБЕНОСТИ И ПЕРИОДИ НА РАЗВИТИЕ   Виж повече / Купи


Произведение: КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ – ПОЛЕМИЧЕСКИ СЪЧИНЕНИЯ

Тема: МИСИИТЕ НА КОНСТАНТИН КИРИЛ В БОРБА С ТРИЕЗИЧНИЦИТЕ  Виж повече / Купи


Тема: РОЛЯТА НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ  Виж повече / Купи


Тема: СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО  Виж повече / Купи

 

Произведение: СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА

Тема: ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ В ЖИВОТА НА ДРЕВНИТЕ ЕЛИНИ  Виж повече / Купи


Произведение: СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА

Тема: ЛИРИЧЕСКИЯТ ПОГЛЕД КЪМ СВЕТА  Виж повече / Купи


Произведение: СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА

Тема: ПАТРИОТИЧНИ, ЛЮБОВНИ И ОБЩОЧОВЕШКИ МОТИВИ  Виж повече / Купи

 

Произведение: АРТУРИАДА-ЦИКЪЛЪТ РОМАНИ ЗА КРАЛ АРТУР

Тема: КРАСИВИТЕ УТОПИИ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК  Виж повече / Купи


Произведение: РИЦАРСКИ РОМАНИ

Тема: СРЕДНОВЕКОВНИ САГИ ЗА ЛЮБОВ, ЧЕСТ И ДЪЛГ  Виж повече / Купи


Произведение: ЛИТЕРАТУРАТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Тема: РИЦАРСКИЯТ РОМАН  Виж повече / Купи


Произведение: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА СРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА

Тема: РИЦАСКИЯТ РОМАН – ИСТОРИЯТА ЗА КРАЛ АРТУР  Виж повече / Купи

 

1. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО (СБОРЕН)  Виж повече / Купи


2. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО (СБОРЕН)  Виж повече / Купи


3. ТЕСТ – БЕЛ ВХОДНО НИВО-ЛИТЕРАТУРНА ТЕРМИНОЛОГИЯ  Виж повече / Купи


4.ТЕСТ – ЛИТЕРАТУРА – ВХОДНО НИВО  Виж повече / Купи


ТЕСТ – ДРЕВНОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА (ОБОБЩЕНИЕ)   Виж повече / Купи


ТЕСТ : „ИЛИАДА”  Виж повече / Купи


ТЕСТ: EСХИЛ – „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”  Виж повече / Купи


ТЕСТ: СОФОКЪЛ -„ЕДИП ЦАР” / „АНТИГОНА”  Виж повече / Купи


ТЕСТ: СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА   Виж повече / Купи


ТЕСТ: БИБЛИЯТА / АПОКРИФИ  Виж повече / Купи

 

„ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО” – ВДЪХНОВЕНА ПРОСЛАВА НА БОЖИЕТО СЛОВО  Виж повече / Купи