Адрес

1124 София

бул. „Цариградско шосе" 47-А

тел./факс 943 32 57

моб.0887625816

Е-Майл:stefkasoukmandjieva@abv.bg

 

Пощенски записи изпращайте на адрес:

„Тривия прес” ООД

Булстат : 131 134 062

бул. „Цариградско шосе” 47-А

1124 София

За: Стефка Малчева Сукманджиева

 

За банкови преводи:

„Тривия прес” ООД

Булстат : 131 134 062

Банка: Първа инвестиционна банка.

IBAN: BG61FINV91501015781379

Банков код: FINVBGSF

 

Пишете ни