ТЕСТ-ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
ТЕСТ-ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ТЕСТ-ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Въпросите в теста са върху „Зимни вечери” и „Братчетата на Гаврош”

not rated лв.2.40 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  – „ЦВЕТАРКА”/ „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ” – ТРАГИЧНИТЕ СЪДБИ НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА”
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЦВЕТАРКА”/ „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ” – ТРАГИЧНИТЕ СЪДБИ НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА”

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЦВЕТАРКА”/ „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ” Тема: ТРАГИЧНИТЕ СЪДБИ НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА”

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  – ГРАДЪТ И ДЕТСКОТО НЕЩАСТИЕ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ГРАДЪТ И ДЕТСКОТО НЕЩАСТИЕ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Тема: ГРАДЪТ И ДЕТСКОТО НЕЩАСТИЕ В разработката са включени творбите: „Братчетата на Гаврош, „Босоногите деца”, „Зимни вечери”

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „АЗ ЩЕ ДОЧАКАМ ПРАЗНИКА НА МОЙТЕ БРАТЯ И РАЗМАХА НА ТЕХНИТЕ КРИЛА…”
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „АЗ ЩЕ ДОЧАКАМ ПРАЗНИКА НА МОЙТЕ БРАТЯ И РАЗМАХА НА ТЕХНИТЕ КРИЛА…”

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Тема: „АЗ ЩЕ ДОЧАКАМ ПРАЗНИКА НА МОЙТЕ БРАТЯ И РАЗМАХА НА ТЕХНИТЕ КРИЛА…”

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ”
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ”

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ” В разработката са включени акцентите: Кратко описание на жизнения и творческия път на поета; „Братчетата на Гаврош” – Проблемът за ограбеното детство”,  ТЕСТ – „Братчетата на Гаврош”  

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ” – ОГРАБЕНОТО ДЕТСТВО
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ” – ОГРАБЕНОТО ДЕТСТВО

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ” Тема: ОГРАБЕНОТО ДЕТСТВО

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ДА БЪДЕ ДЕН!” – СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ДА БЪДЕ ДЕН!” – СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ДА БЪДЕ ДЕН!” Тема: СТРАДАНИЕТО И БУНТЪТ НА МАСИТЕ

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – „ВЕЧНАТА БЕДНОСТ И ГРИЖА МЕ ГЛЕДАТ ПРЕЗ МЪТНИ СТЪКЛА”
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – „ВЕЧНАТА БЕДНОСТ И ГРИЖА МЕ ГЛЕДАТ ПРЕЗ МЪТНИ СТЪКЛА”

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: „ВЕЧНАТА БЕДНОСТ И ГРИЖА МЕ ГЛЕДАТ ПРЕЗ МЪТНИ СТЪКЛА”

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – КАРТИНИТЕ НА СТРАДАНИЕТО В АНТИХУМАННОТО ОБЩЕСТВО
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – КАРТИНИТЕ НА СТРАДАНИЕТО В АНТИХУМАННОТО ОБЩЕСТВО

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: КАРТИНИТЕ НА СТРАДАНИЕТО В АНТИХУМАННОТО ОБЩЕСТВО

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ЛИЦАТА НА СТРАДАНИЕТО И СЪСТРАДАНИЕТО
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ЛИЦАТА НА СТРАДАНИЕТО И СЪСТРАДАНИЕТО

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: ЛИЦАТА НА СТРАДАНИЕТО И СЪСТРАДАНИЕТО

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – МРАЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН ОТ КРЪГОВЕТЕ НА СОЦИАЛНИЯ АД
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – МРАЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН ОТ КРЪГОВЕТЕ НА СОЦИАЛНИЯ АД

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: МРАЧНА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН ОТ КРЪГОВЕТЕ НА СОЦИАЛНИЯ АД

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ПОЛИФОНИЧНА ТВОРБА НА МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – ПОЛИФОНИЧНА ТВОРБА НА МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: ПОЛИФОНИЧНА ТВОРБА НА МНОГОЛИКОТО ЧОВЕШКО СТРАДАНИЕ

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – СЪДБАТА НА ОНЕПРАВДАНИТЕ В СВЕТА  НА ЗЛОТО И  НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” – СЪДБАТА НА ОНЕПРАВДАНИТЕ В СВЕТА НА ЗЛОТО И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Тема: СЪДБАТА НА ОНЕПРАВДАНИТЕ В СВЕТА НА ЗЛОТО И НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЙОХАН”  – ДРАМАТИЗМЪТ НА ГЕРОЙСТВОТО
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЙОХАН” – ДРАМАТИЗМЪТ НА ГЕРОЙСТВОТО

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЙОХАН” Тема: ДРАМАТИЗМЪТ НА ГЕРОЙСТВОТО

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” – КАК ПЛЕБЕЯТ СТАВА ПРИНЦ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” – КАК ПЛЕБЕЯТ СТАВА ПРИНЦ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” Тема: КАК ПЛЕБЕЯТ СТАВА ПРИНЦ

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” – СТЪЛБАТА НАГОРЕ, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” – СТЪЛБАТА НАГОРЕ, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА” Тема: СТЪЛБАТА НАГОРЕ, КОЯТО ВОДИ НАДОЛУ

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЮНОША” – ОТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – „ЮНОША” – ОТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Произведение: „ЮНОША” Тема: ОТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО КЪМ РЕВОЛЮЦИЯТА

not rated лв.1.20 Купи
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК
ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК

Автор: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ Тема: БИОГРАФИЧЕН ОЧЕРК

not rated лв.1.20 Купи